Kinesiologi

Inom kinesiologin har man funnit att alla kroppens muskler är direkt associerade till kroppens inre organ, endokrina körtlar, specifika näringsämnen, tankar och känslor. Grundläggande är att all fysisk som psykisk stress, obalanser och blockeringar i nervsystemet kan hittas genom att testa spänningen i olika muskler.

En Kinesiolog tar reda på var problemen finns i kroppen, orsaken till dem och hur harmoni och hälsa på bästa sätt kan återställas.

Obalanser i musklerna bör behandlas och korrigeras i förebyggande syfte, de kan annars med tiden ställa till med strukturella problem. Hypotoniska (svaga) muskler har t.ex. alltid hypertoniska (överstarka) antagonistmuskler. Denna typ av obalans kan leda till att en kota dras snett, eller andra typer av strukturella felställningar.

Tekniken att använda en muskel för att ställa frågor och få svar, är unik och finns bara i Kinesiologi. En sådan muskel kallas Indikatormuskel och med den kan man hitta och lokalisera ett problem, dess grundorsak, typ av problem och hur det bör behandlas. Kroppens celler och det undermedvetna innehåller redan denna information. Kroppen vet redan undermedvetet vad som är fel!

De tekniker som används i Kinesiologi är effektiva och ofarliga. De har hämtats från olika länder och går utmärkt att kombinera med andra former av behandling, såväl modern läkarbehandling, som olika typer av alternativmedicinisk behandling.

(Texten ovan är tagen från Johnny Grimståhls hemsida)

Kinesiologer arbetar med vaskulära och lymfatiska punkter som är kopplade till inre organ och körtlar som ett sätt att hitta problem.

Läs mer

För att läsa mer om kinesiologi så rekommenderas Svenska Kinesiologiskolans hemsida.