Behandlingsmetod

Som kinesiolog arbetar man med många olika behandlingsmetoder och det som kännetecknar kinesiologin är främst att man använder muskeltester som ett verktyg för att hitta obalanserna eller problemen i kroppen. Muskeltester används sedan i samtliga andra behandlingsmetoder, såsom näringsmedicinen eller akupunkturen vilket särskiljer en kinesiolog från andra terapeuter.

Inom kinesiologin används manuella muskeltester vilket är en metod som används för att kommunicera med människans nerv- och energisystem. Metoden gör det möjligt att hitta, undersöka och behandla olika behov och avvikande tillstånd i kroppen genom att lokalisera ett problem, dess grundorsak och hur problemet bör behandlas. Det kan röra sig om svagheter i kroppens inre organ, näringsbrist, smärtor, stelhet, obalanser i muskler, allergier, reumatiska sjukdomar eller störningar relaterade till stress eller oro för att nämna några.

Metoden utvecklades av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart, D.C., som på sextio- och sjuttiotalet grundade Applied Kinesiology. Sedan dess har det utvecklats mer än femtio olika grenar av Kinesiologi, alla med muskeltestning som gemensam nämnare.

Behandlingsformer

Inom kinesiologin finns behandlingsformer först och främst inom fyra olika grundområden:

Strukturell/mekanisk behandling:

Massage av bland annat av triggerpunkter i muskler, massage av bindväv, massagetekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinationsövningar, stretching och muskelträning, (sakro-cranialbehandling) mjuk behandling av skallbenen, käkled och bäcken.

Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling:

Massage, pulsering och stimulering av akupunkturpunkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, meridianmassage, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära punkter.

Nutrition/näringskemisk behandling:

Belastningar av tex parasiter, svamp och tungmetaller, tillskott av vitaminer, mineraler, kosttillskott, näringspreparat, örter, essenser och homeopatiska preparat.

Mental/emotionell behandling:

Visualiseringar, massage av punkter på huden som påverkar det autonoma nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andningsövningar.

Läs mer

För att läsa mer om kinesiologi så rekommenderas Svenska Kinesiologiskolans hemsida.

Spångatan 20A
211 53 MALMÖ
0732 – 50 84 10