Emotionella behandlingar

Med emotionella behandlingar menas behandlingar som visualiseringar, massage av punkter på huden som påverkar det autonoma nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andningsövningar.

Stressbehandlingsprogram

Riktar sig till de som är utarbetade, utmattade eller som blivit utbrända (utmattningsdepression)

Stress är idag en av våra folksjukdomar och det som händer i kroppen när vi utsätts för stress är att kroppen reagerar på samma sätt som om vi blev jagade av ett lejon. Då utsöndrar våra binjurar ett antal hormoner som spänner våra muskler och får oss att bli mentalt på helspänn. När kroppen utsätts för mycket och långvarig stress så kommer inte binjurarna att orka med sin uppgift utan försvagas.

Min kollega Tor Dagerberg i Stockholm har arbetat fram detta stressbehandlingsprogram som är mycket effektivt och där patienter ofta är helt arbetsföra efter utbrändhet på 3 månader. Tor har skrivit en läsvärd och mer detaljerad informationsskrift om stress och vad som händer i kroppen som ni kan läsa på Tor Dagerbergs hemsida.

Innefattar metoder från Neuroenergetic Psycology (NEP)  Davids reflexes.

Psykologisk akupraktik (PAP)

Utveckling av EFT/TFT

Genom flera olika steg släpper man på emotionella blockeringar

Stöd för mycket god effekt i studier på traumatiserade barn i Ruanda/Burundi och soldater i forna Jugoslavien.

Seven Chi Keys

Seven chi keys är en mycket kraftfull akupressur.

Släpper via akupunkturens meridianer på emotionella blockeringar som sitter i kroppen och hämmar ett gott mående.

Läs mer

För att läsa mer om kinesiologi så rekommenderas Svenska Kinesiologiskolans hemsida.