Kinesiologikliniken Helix

För balans i livet

Vad jag behandlarBoka tid

Välkommen till Kinesiologikliniken Helix! Här arbetar jag med flera av de mest kraftfulla alternativmedicinska behandlingsmetoderna för att få kroppen att läka från sjukdomar och skador. Vilka behandlingsmetoder som används avgörs av patientens behov. Läs mer om behandlingsmetoderna.

Behandlingsmetoderna jag använder är:

– Kinesiologi                                       – Avancerad näringsmedicin

– Akupunktur                                     – Craniosacral terapi

– Mobilisering av leder                     – Muskulära behandlingar

– Emotionella behandlingar            – Rytmisk rörelseträning.

Inom kinesiologin anser man att sjukdomar och skador beror på att kroppen kommit i obalans. De obalanser man då talar om är näringsmässiga, strukturella (muskler, leder, energier) och emotionella. Kroppen är också väldigt komplex och ett problem kan ofta bero på att det uppstått obalanser i flera system. Kinesiologi ser på människan ur ett helhetsperspektiv och behandlar sedan sjukdomar och skador utifrån detta.

Ett exempel är stress som leder till obalanser i kroppens näringskemi, vilket i sin tur bl.a. påverkar kroppens muskler och leder. En effektiv behandling av stress bör därför ske på både ett emotionellt, näringsmedicinskt och strukturellt plan.

Jag arbetar med i stort alla typer av sjukdomar och skador. Läs gärna mer om vad jag behandlar.

Stora Nygatan 7
211 37 MALMÖ
0732 – 50 84 10