Jag behandlar

Jag behandlar alla typer av sjukdomar och skador med undantag av de som jag inte får behandla enligt patiensäkerhetslagen.

Klicka på + tecknet för att läsa mer.

Det kan även vara matöverkänslighet.

Även andra Neuropsykiatriska sjukdomar som DAMP, Tourettes syndrom mfl.

Autoimmuna sjukdomar uppstår till följd av att kroppen börjar producera antikroppar mot specifika delar av kroppens egen vävnad. Det finns en mängd sjukdomar som är av autoimmun karaktär:

  • Addisons sjukdom
  • Hemolytisk anemi
  • Perniciös anemi
  • Systemisk lupus erythematosus
  • Reumatoid artrit
  • Celiaki
  • Myastenia gravis

Det kan vara trauman, depression och fobier.

Som exempelvis njurar, lever, galla och mage-tarmproblem.

Stressrelaterade sjukdomar är utbrändhet och utmattning.

Kan till exempel vara idrottsskador, artros och whiplash.

Kan till exempel vara:

Tinnitus

Muskelvärk

Ryggvärk

Smärta

Ledvärk

Huvudvärk

Migrän